Tulikivi_schemat

Schemat obiegu spalin

Schemat przedstawia obieg spalin w piecu. Wszystkie elementy bryły pieca są nagrzewane i akumulują ciepło wytworzone podczas spalania drewna. Zgromadzone ciepło ze spalenia jednego załadunku oddawane jest przez 24 godziny. Nie wysusza powietrza jest przyjazne dla osób podatnych na alergie.

Facebook